Temeljem provedenog Internog poziva i odluke 2. sjednice Turističkog Turističke vijeća Turističke zajednice Brodsko – posavske županije održane 5. srpnja 2021.g. donijeta je Odluka o potporama kandidiranim manifestacija i događanjima iz programa „Potpore događanjima“ u 2021. godini.

Imajući u vidu da su manifestacije jedan od motiva dolazaka gostiju u destinaciju te na taj način generiraju i multipliciraju promet u turističkom sektoru kao i u djelatnostima direktno ili indirektno povezanih Turistička zajednica je za podršku razvoju turističkih događanja ukupno izdvojila  127.000,00 kn od čega su programska sredstva Brodsko – posavske županije za ovaj program 70.000,00 kn.

Dana 12. srpnja 2021.g. su potpisani Ugovori sa ukupno 22 organizatora događanja. Sredstva će se refundirati sukladno Pravilniku i realizaciji događanja. Tri su događanja realizirana u svibnju i lipnju . Nadamo se da će se većina ostalih manifestacija također održati uz poštivanje svih aktualnih mjera koje su na snazi a odnose se na nadležnost županijskog Stožera za civilnu zaštitu.

 

potpore 1

 

Svim predstavnicima organizatora su uručeni poklon suveniri sa novim logom TZ Brodsko – posavske županije te poziv da putem novih promotivnih suvenira na događanjima zajedno promoviramo i brendiramo našu destinaciju .

Predmet Internog poziva je bila dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za manifestacije ili događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije BP županije
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije BP županije: „Čuvari prirode, Čuvari baštine, Čuvari okusa“,
 • razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

U tu svrhu podupirat će se događanja top manifestacije i nove manifestacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturne manifestacije ili događanja,
 • zabavne manifestacije ili događanja,
 • sportske manifestacije ili događanja,
 • eno-gastronomske manifestacije ili događanja,
 • tradicijske/etno manifestacije ili događanja,
 • ostale manifestacije ili događanja.

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćeni ovim Internim pozivom.

                                                  

 

Sredstva su namijenjena isključivo za događanja koja se održavaju u 2021. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja

Prihvatljivi prijavitelji su bili Turističke zajednice i Udruge s područja Brodsko-posavske županije u funkciji glavnog organizatora, suorganizatora ili partnera .Turističke zajednice gradova i općina kao i Udruge imali pravo kandidirati do dvije (2) prijave.

U svim vrstama oglašavanja organizator događanja morati će objaviti logo TZ BP županije kao sponzora manifestacije. Interni poziv je bio objavljen na web stranici Turističke zajednice www.tzbpz.hr kao i na FB početkom lipnja 2021.g.

POpis dobitnika potpora možete pogledati ovdje: Potpore za manifestacije u 2021