FRANJEVAČKI SAMOSTAN U SLAVONSKOM BRODU

Franjevački samostan u Slavonskom Brodu

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN 

Začetek gradnje frančiškanskega samostana sega v leto 1727, a dokončanje gradnje in opremljanja samostana označuje konec 18. stoletja. Za sedamdeset let gradnje je bilo potrebno zato ko je ves potrebni gradbeni material za gradnjo kupljen izključno s pomočjo prostovoljnih prispevkov prebivalcev mesta . To dejstvo dodatno prispeva k zavesti o vrednotah, lepoti in bogastvu frančiškanskega samostana v Slavonske Brodu.

Zgradba frančiškanskega samostana je sestavljena iz treh samostanskih traktov, ki skupaj s cerkvijo zapirajo kvadratni samostan. Z zunanjim videzom samostan je prijetno preprostost in čeprav je osnovno obliko dobil v baročnem obdobju, so linije mehke, elegantne in nežne. Zunanji okraski skoraj ne obstajajo, da bi poudarili pastoralno vlogo stavbe. Prava baročna bogastva, razigranost in vedrina se razkrivajo v notranjosti cerkve. Skoraj pompozen oltar razkrije globoke korenine frančiškanskega samostana, pa tudi sodobnega mesta v evropske baročne dediščine.

Posebej velja omeniti da je frančiškanski samostan najbolj reprezenativen samostan baročne samostojne arhitekture, vendar ne samo to: kloštar brodskega frančiškanskega samostana ena je izmed najzanimivejših stavb baročne gradnje na tem območju Slavonije.