LOV I RIBOLOV

 

Veliki broj tekućih i stajaćih voda, močvarna područja, nizinske i brdske šume  stvorili su odlične uvjete za lov i ribolov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov

LOVNI POTENCIAL

lov

 

Veliki gozdovi v županiji zagotavljajo bogat rastlinski in živalski svet. Zabeleženo je 26 vrst sesalcev, večina zajco, lisic, divjih svinj, jelena, divjih mačk (danes le samo na Dilju) Več vrst je zaščitenih: vidre, veverice,in več vrst netopirjev. Doline so domovina 104 vrst ptic, od tega se njih 20 gnezdijo, vključno z zelo redkimi vrstami, kot je eja močvarica.Polje Jelas ima največjo kolonijo rumene čaplje in čaplje žličarke na Hrvaškem. Od ptic selic so znane: skobec, riđa lunja, orel štekavec, bela štorklja.

Glavna lovišča so: Radinje ( tudi ga naseljujejo redke vrste ptic, kot orel štekavec), Migalovci, pobočja Psunja (hribi okoli Gradiške) i Puavice.  

Lovišta

jelen obični, srna obična i svinja divlja

RADINJE

jelen obični, srna obična,svinja divlja

MEĐUSTRUGOVI

jelen obični, srna obična,svinja divlja, jelen lopatar i muflon

PSUNJ

jelen obični, srna obična,svinja divlja i jelen lopatar

SJEVERNI DILJ

Ribolov

RIBOLOVNI TURIZEM

 ribolov

Številne so vode stojnice in tekočice v naši Županiji, kje je dovoljen šprti ribolov. Omenimo samo nekatere ; akumulacija Ljeskove vode, Petnja, Orašje, Štuka, Nova Kapela, številna močvirja, ciglarske jame, kanali, potoki in seveda reka Sava. Na območju Županije so manjši ribniki, ki se uporabljajo za športni ribolov in so v zasebni lastini ( Velika Kopanica, Donji Andrijevci, Staro Petrovo Selo. Laze...) V reki Savi je okoli 50 vrst rib, najbolj znani pa so krap, amur, som in smuđ.