Menu

GAJNA

 

 

Značajni krajobraz Gajna

GAJNA

Ta tipični slavonski obsavski pašnik, oplemenjen z močvirno floro in fauno, ki ima status zaščitenega kraja, se nahaja vzhodno od Slavonskega Broda, v bližini vasi Oprisavci in Poljanci. V Gajni je več aluvialnih depresij kjer se zaradi spomladansko-jesenskih poplav, zadržuje voda, s čimer obnovi vodno raslinsko in živalski svet v ribniku, ki tehnično izboljšuje obstoj bočnega kanala kateri Gajno cijepa na zapadu, a vodo ki se zbira na Dilj gori odvodi v Savo, oziroma v bare Gajne. Glede na to, da je v naravi vedno indikativna negativna antropogena dejavnost, lahko varno rečemo, da to pomembno zaščiteno območje Gajne predstavlja edinstven primer na Hrvaškem, kjer je človek s „koristnim“ učinkom zdrave vode za napajanje goved na pašniku, omogočil razvoj rastlinskega in živalskega sveta.

Zaščitena pokrajina ima površino od okoli 500 hektarjo. Tu se nahaja izobraževalna pot z vidikovcem. Obstaja označena kolesarska steza Slavonski Brod-Gajna, in na območju zaščitene pokrajine , za stalno živi 50 Podolskih goveda, 50 posavskih konjev, in najnovejši redni prebivalci Gajne so slavonski prašiči.